Trademarks owned by Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget